ผู้ด้อยโอกาส/พิการ ประจำปีงบประมาณ 2018

เลือกปีงบประมาณ     
ตั้งแต่เดือน     ถึง     
ดูรายงาน
  
ส่งออกเป็น excel
ลำดับ ข้อ รายการ KPI เกณฑ์ชี้วัด แหล่งที่มา kpi template เป้าหมาย ผลงานทั้งหมด ความครอบคลุม ผลงานในพื้นที่ CUP/PCU
ผลงาน ร้อยละ/อัตรา ผลงาน ร้อยละ/อัตรา ผลงาน ร้อยละ/อัตรา
© copyright 2013